Voedselbank Schiedam

Een duidelijke uitleg over hoe de voedselbank werkt, wordt gegeven in dit filmpje.

LET OP

Aanmeldingsformulieren getypt en NIET handgeschreven aanleveren


Aanmeldingsformulieren mogen niet door particulieren worden ingevuld, alleen door een hulpverlenende instantie, zoals Maatschappelijk Werk of één van WOT’s, Wijk Ondersteuning Teams, die in alle wijken van Schiedam een vestiging hebben, tel. 010-7541515.

Stap 1: Lees hier eerst de criteria; komt u wel in aanmerking voor een voedselpakket?

Stap 2. Vraag een hulpverlenende instantie om samen met u een aanvraag te doen.

Stap 3. download het aanvraagformulier: aanvraagformulier (ook bij herintake); indien enkel leefgeld (i.v.m.beheer): leefgeld.

Stap 4: Vul dit formulier met uw consulent/hulpverlener digitaal in. Lees samen goed de criteria en de toelichting!
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Stap 5:  Stuur het aanvraagformulier (in pdf) met de bewijsmiddelen ook in pdf (in  totaal max 5 Mb) per e-mail of naar: Voedselbank Schiedam, Groenelaan 127, 3114 CE Schiedam.

Stap 6: Vraag een kopie en bewaar deze goed.